Lataaminen kestää, koska verkkoyhteytesi on hidas.

Juttu näytetään, kun se on latautunut.
Näin ilmasto on lämmennyt 1975-2014.
2014
Maailman keskilämpötilan muutos
+0.89C
Vuosipäästöt
52 700
MtCO2 eq
Lämpötilan muutos vuosien
1951–1980 keskitasoon verrattuna
Yli 2 C
1–2 asteen välillä
0.5–1 asteen välillä
0.2–0.5 asteen välillä
Vaihda vuotta klikkaamalla nuolesta

Tutut keinot lepyttävät ilmastonmuutoksen – ja maksavat itsensä takaisin

Ilmastonmuutos on pysäytettävissä. Ympäri maailmaa on kehitetty keinoja, joilla vähennetään päästöjä ja käännetään ihmiskuntaa uhkaavan katastrofin suunta. Niiden käyttöönotto voi tuoda 36 miljardin euron vuotuiset säästöt vuoteen 2030 mennessä. HS:n verkkoraportti esittelee Sitran kansainväliseen tutkimukseen pohjautuvat ratkaisut.

Voimme saada hiilidioksidipäästöt kuriin pääosin nykyisin keinoin ja kärsimättä taloudellista vahinkoa. Elämänlaadusta ei tarvitse tinkiä. Päinvastoin – ilmastonmuutoksen vastainen taistelu luo työpaikkoja, tekee meistä terveempiä ja säästää vuosien mittaa rahaa.

Kuulostaako liian hyvältä ollakseen totta? Suomen itsenäisyyden juhlarahaston Sitran toteuttama kansainvälinen tutkimus vakuuttaa, että ihmiskunnalla on jo nyt käsissään avaimet ilmastonmuutoksen pysäyttämiseksi.

Hanketta johtava Sitran vanhempi neuvonantaja Oras Tynkkynen painottaa, että tutkimus on rajattu melko vaivattomasti toteutettaviin keinoihin.

”Tarkastelimme vain jo käytössä olevia ratkaisuja, ja sovelsimme niitä vertailukelpoisiin maihin. Emme tarjoa Bangladeshin ratkaisuja Yhdysvaltoihin. Kukaan ei voi sanoa, että nämä ratkaisut olisivat mahdottomia. Näinkin rajallisella joukolla keinoja, voidaan saada aikaan edullisesti suuri lovi maailman päästöihin.”

Raportti listaa maailmalta 17 keinoa ilmastonmuutoksen pysäyttämiseksi

Tanskan Horn Rev 2 on yksi maailman suurimmista merellä sijaitsevista tuulipuistoista. Laiva ohittaa tuuliturbiineja 30 kilometriä rannikolta Pohjanmerellä. Tanskan tavoitteena on, että puolet sen energiasta tulee tuulivoimasta jo viiden vuoden päästä. REUTERS/Bob Strong

Uusiutuva energia


Päästövähennykset vuonna 2030: 4 547 MtCO2 eq

Vuosikustannukset 2030: $4 miljoonaa

200 Mt CO2eq vähentyminen $500 miljoonaa säästöjä $500 miljoonaa kuluja

Kiinassa veden lämmittäminen edullisilla aurinkokeräimillä on jo arkista puuhaa. Saksassa puolestaan jyrkkä energiapolitiikan käänne on saanut tehnyt tavallisista kotitalouksista aurinkosähkön tuottajia.

Tuulivoima on otettu käyttöön tehokkaasti Tanskassa, joka tuottaa jo 40 prosenttia sähköstään sen avulla. Suomessa suosittua biomassan käyttöä voisi puolestaan käyttää laajamittaisesti Kanadassa ja Venäjällä.

Pelkästään Sitran tutkimuksen keinoja muihin maihin laajentamalla maailman vuosipäästöjä voitaisiin supistaa 4 500 megatonnia.

*Laskelmat kasvavat, jos kaikki ehdotukset otetaan käyttöön täydessä mahdollisessa laajuudessaan kaikissa mahdollisissa maissa. Valuuttana laskelmissa on käytetty Yhdysvaltojen dollaria vuoden 2010 kurssilla. Dollarin kurssi oli tuolloin 1,33 euroa. Päästöt ja kustannukset ovat mediaaneja eli keskimmäisiä tuloksia.


NÄYTÄ KEINOT

TUULIVOIMA, TANSKA JA BRASILIA

Tanska on rakentanut vaikuttavan tuulivoimaverkoston, joka painaa Suomessakin sähkön hintaa alas Nord Pool -sähköpörssin kautta. Noin 40 prosenttia Tanskan energiasta tulee tuulesta. Vuonna 2020 osuuden pitäisi olla jo puolet. Myös esimerkiksi Brasiliassa tuulivoima on vahvassa kasvussa. Tuulivoimaa voidaan laajentaa kaikkiin maihin.

Laajennuspotentiaali

Maakohtainen data Alueellinen data

Päästövähennykset vuonna 2030:
1 018 MtCO2 eq

Vuosikustannukset 2030: $0


AURINKOVOIMA, SAKSA

Ilmastonmuutoksen vastaisessa taistelussa otettaisiin iso loikka pelkästään monistamalla Saksan innostus aurinkoenergiasta muihin maihin. Saksassa uusiutuvan energian kalliit tukiaiset ovat herättäneet kritiikkiä, mutta toisaalta jo neljännes maan energiasta on uusiutuvaa. Sähköverkkoon kytketty aurinkoenergia on laajennettavissa lähes kaikkialle.

Laskelmat perustuvat oletukselle, että ratkaisut otetaan laajasti käyttöön vauraissa ja keskituloisissa maissa.

Laajennuspotentiaali

Maakohtainen data Alueellinen data

Päästövähennykset vuonna 2030:
3 197 MtCO2 eq

Vuosikustannukset 2030: $0


AURINKOVOIMA, BANGLADESH

Bangladeshin kaltaisessa kehittyvässä maassa sähkökatkokset ovat yleisiä. Sähköverkon ulkopuoliset aurinkopaneelit helpottavat kotitalouksien ja pienyrittäjien sähköntarvetta.

Laajennuspotentiaali

Maakohtainen data Alueellinen data

Päästövähennykset vuonna 2030:
3 MtCO2 eq

Vuosikustannukset 2030: $1,4 säästöjä


VEDENLÄMMITYS AURINKOKERÄIMILLÄ, KIINA

Kiina on todellinen aurinkokeräimien luvattu maa. 70 prosenttia keräimistä on kiinalaisten käytössä, ja niiden suosio vain kasvaa. Kiinalaiset käyttävät keräimiä veden lämmittämiseen. Maaseudun asukkaat saavat keräimen ostoon julkiselta sektorilta tukea, mikä kasvattaa suosiota. Keinon voi skaalata etenkin muihin kehittyviin maihin.

Laajennuspotentiaali

Maakohtainen data Alueellinen data

Päästövähennykset vuonna 2030:
136 MtCO2 eq

Vuosikustannukset 2030: $7 049 säästöjä


LÄMMITYS BIOMASSALLA, SUOMI

Suomessa bioenergia on jo arkipäivää. Noin viidennes maamme energiantuotannosta on jo biopohjaista. Ongelmana on, että laajamittainen biomassan käyttö on skaalattavissa lähinnä vain erittäin metsäisiin paikkoihin, kuten Kanadaan ja Venäjälle. Metsien huolellisesta kasvattamisesta on pidettävä huolta, sillä metsät myös nielevät hiilidioksidipäästöjä.

Laajennuspotentiaali

Maakohtainen data Alueellinen data

Päästövähennykset vuonna 2030:
193 MtCO2 eq

Vuosikustannukset 2030: $7 744


Amazonin sademetsä Brasiliassa kärsii laittomista hakkuista. Brasilian valtio yrittää estää liikahakkuita muun muassa lisäämällä valvontaa. Metsät toimivat hiilinieluina, joten ne ovat välttämättömiä ilmastonmuutoksen torjumisessa. REUTERS/Sergio Moraes

Maa- ja metsätalous


Päästövähennykset vuonna 2030: 4 067 MtCO2 eq

Vuosikustannukset 2030: $45 984 miljoonaa

200 Mt CO2eq vähentyminen $500 miljoonaa säästöjä $500 miljoonaa kuluja

Metsähakkuiden vähentäminen voisi vähentää vuosittaisia hiilidioksidipäästöjä noin 2 800 megatonnilla, jos Brasiliassa käytettyjä metodeja monistettaisiin muun muassa Afrikan ja Etelä-Amerikan kehittyvissä valtioissa.

Costa Rica palkitsee kestävää metsänhoitoa harjoittavat maanomistajat. Saaduilla tuloilla köyhät alueet voivat kehittää infrastruktuuria ja terveydenhuoltoa.

Maa- ja metsätalouden tuttuja keinoja laajentamalla maailman päästöistä lähtisi 4 000 megatonnia vuodessa.

*Laskelmat kasvavat, jos kaikki ehdotetut ratkaisut otetaan käyttöön. Tanskan ruokahävikin vähentämisen kohdalla laskelmissa on huomioitu vain ratkaisun laajentaminen vauraisiin ja keskituloisiin maihin. Muiden ratkaisujen kohdalla on käytetty niiden laajin mahdollinen potentiaali (hyödyntäminen kaikissa mahdollisissa maissa). Valuuttana laskelmissa on käytetty Yhdysvaltojen dollaria vuoden 2010 kurssilla. Dollarin kurssi oli tuolloin 1,33 euroa. Päästöt ja kustannukset ovat mediaaneja eli keskimmäisiä tuloksia.


NÄYTÄ KEINOT

RUOKAHÄVIKIN VÄHENTÄMINEN, TANSKA

Tanska on onnistunut vajaassa viidessä vuodessa vähentämään ruokahävikkiään neljänneksellä. Ravintolat ovat lähteneet mukaan, ja tarjoavat asiakkaille syömättä jääneet ruoat pussissa kotiin vietäväksi. Mainoskampanjat ovat onnistuneet kitkemään kotitalouksien ruoanhävitysintoa. Vastaavat keinot toimivat maissa, joissa on ruoantuhlaukseen riittävän vauras keskiluokka.

Laajennuspotentiaali

Maakohtainen data Alueellinen data

Päästövähennykset vuonna 2030:
238 MtCO2 eq

Vuosikustannukset 2030: $4 160 miljoonaa säästöjä


EKOLOGISEN METSÄNHOIDON KANNUSTIMET, COSTA RICA

Costa Rica on kannustanut kansalaisiaan ekologiseen metsänhoitoon jo vuodesta 1996. Valtio antaa Payment for Ecosystem Services eli PES-ohjelman kautta metsää suojeleville ja istuttaville maanomistajille korvauksia. Costa Rica on onnistunut kasvattamaan metsäalaansa 1980-luvun viidenneksestä yli puoleen pinta-alastaan. Vastaavia keinoja voi käyttää kaikissa maissa, jossa metsäistutuksille on tilaa ja tarvetta.

Laajennuspotentiaali

Maakohtainen data Alueellinen data

Päästövähennykset vuonna 2030:
882 MtCO2 eq

Vuosikustannukset 2030: $11 863 miljoonaa


VÄHÄHIILINEN MAATALOUS, BRASILIA

Brasilia tavoittelee maatalouden päästöjen vähentämistä 160 megatonnilla vuositasolla vuoteen 2025 mennessä. Maatalous on kehittyvän maan toiseksi suurin päästölähde. Keinovalikoimassa on muun muassa lannoitteiden käytön vähentäminen, puiden istutus ja turmeltuneiden peltoalueiden elvytys. Brasilian keinoja voi ottaa käyttöön myös muissa maatalousmaissa, kuten vaikkapa Indonesiassa.

Laajennuspotentiaali

Maakohtainen data Alueellinen data

Päästövähennykset vuonna 2030:
165 MtCO2 eq

Vuosikustannukset 2030: $1 850 miljoonaa


METSÄHAKKUIDEN VÄHENTÄMINEN, BRASILIA

Brasilia on tunnettu laajoista sademetsien hakkuista. Vuodesta 2004 maa on kuitenkin yrittänyt aktiivisesti torjua laittomia liikahakkuita muun muassa valvontaohjelmin ja kestävää metsänhoitoa kannustaen. Vastaavia keinoja voi käyttää lukuisissa muissa Etelä-Amerikan ja Afrikan maissa.

Laajennuspotentiaali

Maakohtainen data Alueellinen data

Päästövähennykset vuonna 2030:
2 782 MtCO2 eq

Vuosikustannukset 2030: $36 504 miljoonaa


Kiinassa suurkaupunkien heikko ilmanlaatu on vakava terveysuhka. Yhdysvaltalaisen Berkely Earth -järjestön tuoreen tutkimuksen mukaan lähes joka viides kuolema Kiinassa linkittyy ilmansaasteisiin. Esimerkiksi kasvavassa miljoonakaupungissa Rizhaossa rakentaminen jatkuu vauhdilla ja autot yleistyvät. REUTERS

Asuminen


Päästövähennykset vuonna 2030: 1 592 MtCO2 eq

Vuosikustannukset 2030: $45 577 miljoonaa säästöjä

200 Mt CO2eq vähentyminen $500 miljoonaa säästöjä $500 miljoonaa kuluja

Kiina ohjaa kansalaisiaan modernien, energiatehokkaiden liesien käyttöön.

Etenkin kehitysmaissa savuavien liesien käyttö on suuri terveysongelma, joka kasvattaa terveydenhuollon kustannuksia.

Japanin tiukat standardit ajavat sähkösyöpöt jääkaapit pois markkinoilta. Kodinkoneiden energiatehokkuuden parantaminen on yksi kivuttomimmista ilmastonmuutoksen torjuntatavoista. Kalleimmillaankin se toisi maailmalle 28 miljardin euron vuosittaiset säästöt.

Meksiko myöntää vihreitä asuntolainoja ja edistää näin energiatehokasta rakentamista. Asumisen tehokkaimpia keinoja laajentamalla päästöt vähenisivät 1 400 megatonnia vuodessa.

*Laskelmat kasvavat, jos kaikki ehdotetut ratkaisut otetaan käyttöön. Kodinkoneiden tehokkuuden kohdalla laskelmissa on huomioitu vain Japanin menetelmän laajentaminen muihin OECD-maihin sekä Venäjälle, Kiinaan ja Etelä-Afrikkaan. Muiden ratkaisujen kohdalla on käytetty niiden laajin mahdollinen potentiaali (hyödyntäminen kaikissa mahdollisissa maissa). Valuuttana laskelmissa on käytetty Yhdysvaltojen dollaria vuoden 2010 kurssilla. Dollarin kurssi oli tuolloin 1,33 euroa. Päästöt ja kustannukset ovat mediaaneja eli keskimmäisiä tuloksia.


NÄYTÄ KEINOT

KODINKONEIDEN ENERGIATEHOKKUUS, JAPANI

Kierrätyksestä ja energiansäästöstä innostuneet japanilaiset ovat tottuneet energiatehokkaisiin kodinkoneisiin. Japani asetti tehokkuudelle vaatimustason jo 1990-luvulla. Vastaavia standardeja on jo käytössä monissa muissa maissa. Kodinkoneiden ja muiden arkisten laitteiden energiatehokkuudella voitaisiin säästää kymmeniä miljardeja euroja vuosittain maailmanlaajuisesti.

Laajennuspotentiaali

Maakohtainen data Alueellinen data

Päästövähennykset vuonna 2030:
401 MtCO2 eq

Vuosikustannukset 2030: $46 075 miljoonaa säästöjä


RAKENNUSTEN ENERGIATEHOKKUUS, MEKSIKO JA SAKSA

Saksalaiset ovat innostuneet korjaamaan vanhoja rakennuksia energiatehokkaammiksi. Valtio-omisteinen kehityspankki KfW myöntää matalakorkoisia lainoja rakennusten energiatehokkuuden edistämiseksi. Meksikossa on puolestaan käytössä vihreitä asuntolainoja.

Laajennuspotentiaali

Maakohtainen data Alueellinen data

Päästövähennykset vuonna 2030:
206 MtCO2 eq

Vuosikustannukset 2030: $6 642 miljoonaa säästöjä


YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLISET LIEDET, KIINA

Kiinassa vanhanaikaisia ja saastuttavia liesiä käyttää enää vain noin joka kymmenes kotitalous. Kiina on patistanut kansalaisiaan vaihtamaan moderneihin liesiin jo 1980-luvulta lähtien kansallisen ohjelman avulla. Kiina ei jaa liesien ostamiseen tukia, mutta on levittänyt tietoisuutta vanhanaikaisten liesien terveysriskeistä. Kehittyvien maiden vanhoista liesistä pitäisi päästä eroon.

Laajennuspotentiaali

Maakohtainen data Alueellinen data

Päästövähennykset vuonna 2030:
985 MtCO2 eq

Vuosikustannukset 2030: $7 140 miljoonaa


Teollisuuden toimilla on suuri merkitys ilmaston lämpenemisen hillitsemisessä. Kiinasta on tullut päästöjen kokonaismäärällä ja vuositasolla mitattuna maailman suurin saastuttaja, mutta se yrittää parantaa tehtaidensa käytäntöjä. Kuvassa lämpölaitoksen piippuja Jilinin maakunnassa Pohjois-Kiinassa. REUTERS

Teollisuus


Päästövähennykset vuonna 2030: 1 380 MtCO2 eq

Vuosikustannukset 2030* (2030): $17 000 miljoonaa säästöjä

200 Mt CO2eq vähentyminen $500 miljoonaa säästöjä $500 miljoonaa kuluja

Vakavista ilmansaasteongelmista kärsivä Kiina on ottanut viime vuosina ympäristöystävällisiä loikkia teollisuudessa. Energiatehokkuus on kasvanut vuosittain 3–4 prosenttia.

Yhdysvaltojen öljy- ja kaasuteollisuus on vähentänyt metaanipäästöjä. Metaanivuodot maksavat, joten niiden välttäminen on myös kannattavaa toimintaa.

Teollisuus voisi sivaltaa muutaman keinon avulla lähes 1 400 megatonnia päästöistään vuodessa.

*Laskelmat kasvavat, jos kaikki ehdotukset otetaan käyttöön täydessä mahdollisessa laajuudessaan kaikissa mahdollisissa maissa. Valuuttana laskelmissa on käytetty Yhdysvaltojen dollaria vuoden 2010 kurssilla. Dollarin kurssi oli tuolloin 1,33 euroa. Päästöt ja kustannukset ovat mediaaneja eli keskimmäisiä tuloksia.


NÄYTÄ KEINOT

TEOLLISUUDEN SÄHKÖMOOTTORIEN ENERGIATEHOKKUUS, YHDYSVALLAT

Yhdysvallat on asettanut tiukat standardit teollisuuden suosimille sähkömoottoreille. Energiatehokkuus hyödyttää myös paikallisia yrityksiä sähkölaskun kutistuessa. Teollisuus voi petrata energiankäyttöään kaikkialla maailmassa.

Laajennuspotentiaali

Maakohtainen data Alueellinen data

Päästövähennykset vuonna 2030:
112 MtCO2 eq

Vuosikustannukset 2030: $17000 miljoonaa säästöjä


METAANIPÄÄSTÖJEN VÄHENTÄMINEN ÖLJYN- JA KAASUNTUOTANNOSSA, YHDYSVALLAT

Yhdysvalloissa julkinen sektori toimii Natural Gas STAR -ohjelman kautta yhteistyössä öljy- ja kaasualan yritysten kanssa, jotta ne ottaisivat käyttöön parhaita teknologioita ja pystyisivät vähentämään metaanivuotojaan. Vuodoista aiheutuu kustannuksia myös yrityksille. Myös muut fossiilisten polttoaineiden tuottajamaat voivat hyödyntää Yhdysvaltojen kokemuksia.

Laajennuspotentiaali

Maakohtainen data Alueellinen data

Päästövähennykset vuonna 2030:
388 MtCO2 eq

Vuosikustannukset 2030: $8 000 miljoonaa säästöjä


TEOLLISUUDEN ENERGIATEHOKKUUS, KIINA

Kiinassa on meneillään 10 000 suurinta yhtiötä koskeva energiatehokkuusohjelma. Maa säästää sen avulla rahaa ja luontoa. Parhaiten raskasta teollisuutta kirittävät ratkaisut toimivat kehittyvissä maissa, kuten Brasiliassa, Etelä-Afrikassa ja Venäjällä.

Laajennuspotentiaali

Maakohtainen data Alueellinen data

Päästövähennykset vuonna 2030:
879 MtCO2 eq

Vuosikustannukset 2030: $8 000 miljoonaa


Kolumbian pääkaupungin Bogotán pikabussiratkaisu Trans Milenio kerää päivittäin yli kaksi miljoonaa käyttäjää. Pikakaistojen rakentaminen busseille tulee edullisemmaksi kuin vaikkapa metrotunnelien kaivaminen. Kattava joukkoliikenneverkosto vähentää suurkaupunkien päästöjä merkittävästi. REUTERS/Felipe Caicedo

Liikenne


Päästövähennykset vuonna 2030: 549 MtCO2 eq

Vuosikustannukset 2030: $21 809 miljoonaa säästöjä

200 Mt CO2eq vähentyminen $500 miljoonaa säästöjä $500 miljoonaa kuluja

Kolumbiassa ei ole jääty odottelemaan sähköautobuumia. Pääkaupungissa Bogotássa on käytössä pikabussijärjestelmä Trans Mileniosta, jota käyttää yli kaksi miljoonaa asukasta päivittäin. Vastaavat joukkoliikennettä ja pyöräilyä suosivat ratkaisut parantavat ilmanlaatua etenkin suurissa kaupungeissa.

Euroopan unionissa autojen hiilidioksidipäästöt ovat kutistuneet lähes viidenneksellä vuosina 2006–2012 tiukentuneiden polttoainestandardien vuoksi.

Päästöhuijaukset ovat harmillisia, sillä aidosti polttoainepihit autot säästävät luonnon lisäksi rahaa. EU:n keinoja käyttäen maailma voisi säästää vuosittain vähintään 14 miljardia euroa.

Liikenteen keinovalikoimaa muihin maihin laajentamalla maailman päästöt vähenisivät hieman yli 500 megatonnilla.

*Laskelmat kasvavat, jos kaikki ehdotukset otetaan käyttöön täydessä mahdollisessa laajuudessaan kaikissa mahdollisissa maissa. Valuuttana laskelmissa on käytetty Yhdysvaltojen dollaria vuoden 2010 kurssilla. Dollarin kurssi oli tuolloin 1,33 euroa. Päästöt ja kustannukset ovat mediaaneja eli keskimmäisiä tuloksia.


NÄYTÄ KEINOT

LIIKENNEVÄLINEIDEN POLTTOAINETEHOKKUUS, EU

EU on onnistunut parantamaan merkittävästi autokantansa polttoainetehokkuutta tiukentamalla sääntelyä. Volkswagenin päästöhuijaus johtanee myös sääntöjen valvonnan tehostumiseen. Polttoainetehokkuus tuo yhteiskunnalle suoria säästöjä, ja keinoa voi hyödyntää kaikkialla, missä vain on autoja.

Laajennuspotentiaali

Maakohtainen data Alueellinen data

Päästövähennykset vuonna 2030:
525 MtCO2 eq

Vuosikustannukset 2030: $22 167 miljoonaa säästöjä


BUSSIEN PIKALINJAT, KOLUMBIA

Kolumbian pääkaupungin Bogotán pikabussilinja on saavuttanut suursuosion. Kaupunkilaiset ovat korvanneet henkilöautoilua, taksireissuja ja tavallisia bussimatkoja pikabussilla, joka etenee vaivattomasti omia erikoiskaistojaan pitkin. Pikabussijärjestelmät olisivat erityisen toimivia kehittyvien maiden suurkaupungeissa.

Laajennuspotentiaali

Maakohtainen data Alueellinen data

Päästövähennykset vuonna 2030:
24 MtCO2 eq

Vuosikustannukset 2030: $358 miljoonaa

Ongelmana on, että tehokkaiksi todettuja työkaluja käytetään liian rajallisesti. Laajentamalla jo käytössä olevan 17 keinon käyttöä maailman maat voisivat lohkaista vuosittaisista päästöistä lähes neljänneksen vuoteen 2030 mennessä ja säästää vuosittain keskimäärin 36 miljardia euroa. Aluksi investoinnit kirpaisisivat, mutta vuosien mittaan suurin osa keinoista maksaisi itsensä takaisin moninkerroin.

”Suomalaisen keskustelun kannalta on merkille pantavaa ja yllättävääkin, miten edullisiksi ratkaisut osoittautuivat. Kustannusarvioissa on toki iso haarukka, mutta synkimmänkin arvion mukaan kustannukset ovat erittäin kohtuullisia verrattuina päästövähennysten tuomiin mittaviin hyötyihin”, Tynkkynen huomauttaa.

Enimmillään Sitran keinovalikoiman käyttöönotosta kertyisi 88 miljardin euron kustannukset vielä vuonna 2030. Määrä on noin neljännes öljy-yhtiö Exxon Mobilin vuosittaisesta liikevaihdosta.

Euroopan ilmastosäätiön ECF:n jäsenen Bert Metzin mielestä Sitran tutkimus todistaa laajassa mittakaavassa, että ihmiskunnalla on jo nyt tarvittavat työkalut ilmastonmuutoksen kesyttämiseen.

”Olemme todenneet näin jo aiemmin IPCC:n raporteissakin: Olemassa oleva teknologia riittää hyvin hillitsemään ilmastonmuutosta YK:n tavoittelemalle tasolle ja jopa sen alle.”

Tutkimukseen osallistunut hollantilainen toimi ilmastopaneeli IPCC:n työryhmän puheenjohtajana vuosina 1992–2008. IPCC voitti Nobelin rauhanpalkinnon vuonna 2007. Metz huomauttaa, että paras tapa edistää ilmastonmuutosta on luoda jo olemassa oleville ratkaisuille markkinat.

”Teknologian käyttöönotto ei ole aina halpaa, mutta pidemmän päälle hinnat putoavat, kuten aurinkoenergian kohdalla. Näin käy varmasti myös vaikkapa hiilidioksidin varastoinnille.”

Monissa maissa ilmastonmuutos tuntuu jo iholla ja kukkarossa.

Rio de Janeiron yliopiston ilmastotutkija Joana Portugal Pereira kertoo, että trooppisella alueella sijaitsevaa Brasiliaa jo vuosia kiusannut kuivuus on herättänyt kehittyvän valtion ilmastotalkoisiin.

”Olemme olleet erittäin riippuvaisia vesivoimasta, mikä puolestaan vaatii paljon sadetta. Vesivarantomme ovat ehtymässä, ja olemme lähellä energia- ja vesikriisiä. Taloudellisesti ja inhimillisesti meidän on pakko toimia.”

Brasilia on lupautunut vähentämään kasvihuonepäästöjään 43 prosenttia vuoteen 2030 mennessä vuoden 2005 tasosta. Brasilia on ensimmäinen suuri kehittyvä maa, joka on asettanut absoluuttisen päästötavoitteen, jota ei ole sidottu esimerkiksi talouden kehittymiseen.

”Korostamme toimia, jotka luovat uusia bisnesmahdollisuuksia elinkeinoelämälle ja pelastavat samalla ympäristöä. Olemme esimerkiksi yksi suurimmista biopolttoaineiden tuottajista, ja tuulivoimatuotantomme kasvuvauhti on maailman huipputasoa.”

Etiopian näkökannan tutkimuksessa toi esille Haileselassie Medhin. Etiopialaisen ilmastontutkimuskeskuksen johtaja ja Göteborgin yliopiston tutkija kertoo, että Etiopiassa pelätään kuivuusaaltojen katkaisevan kehitysmaan ripeä talouskasvun. Viime vuonna maan talous kasvoi noin kymmenen prosenttia, ja Maailmanpankki ennustaa samanlaisia kasvulukemia tälle vuodelle.

”Taloutemme on kasvanut voimakkaasti viime vuosina, minkä vuoksi ympäristötavoitteemme ovat sitäkin kiinnostavampia: päättäjämme ovat vakuuttuneita, että on mahdollista tavoitella nopeaa kasvua ja päästövähennyksiä yhtäaikaa.”

Hän kertoo, että Etiopia ottaa muilta mailta oppia esimerkiksi vesi-, tuuli- ja aurinkovoiman hajautetusta käytöstä.

”Mutta muut maat voisivat oppia meiltä, kuinka vähähiilisyys huomioidaan kaikilla talouden sektoreille. Kansantaloutemme on tässä mielessä eräänlainen koekaniini.”