Hur mycket alger orsakar du på stränderna? Testa ditt fotavtryck i HS Östersjömaskin

HS unika räknare berättar hur mycket av dina dagliga livsval som orsakar näringsbelastning på Östersjön. Du kan också jämföra ditt fotavtryck med andra finländare.

Östersjöavtrycket som räknaren får fram berättar hur mycket fosfor och kväve som eutrofierar havet och ökar tillväxten av alger som hamnar i Östersjön på grund av dina handlingar. Räknaren baseras på ny vetenskaplig forskning, som har genomförts av Finlands miljöcentral och Naturresursinstitutet tillsammans med Helsingin Sanomat och John Nurminens stiftelse. Du kan känna dig trygg när du svarar eftersom uppgifterna som du lämnar inte sparas. Läs mer om räknaren här.

Börja med att berätta om ditt boende.

Grunduppgifter

Vilken är din hemkommun?

Hur många bor i samma hushåll?

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • fler än 7

Boende

Hur hanteras avloppsvattnet i din bostad?

 • Kommunalt avloppsnät (det vanligaste sättet)
 • Eget reningsverk
 • Septiktank
 • Sluten tank
 • Jag vet inte

Vilken typ av hus bor du i?

 • Egnahemshus
 • Radhus
 • Våningshus
 • Annat

Hur stor är din bostad? (m²)

120

Hur värms din bostad upp?

 • Fjärrvärme
 • Eluppvärmning
 • Oljeuppvärmning
 • Trä eller pellets
Precisera bostadens energianvändning
Energin som används vid boende har normalt sett mycket liten betydelse för näringsavtrycket. Med kontrollerna nedan kan du dock närmare uppskatta din energiförbrukning enligt drivkraft. Om du inte känner till energianvändningen i din bostad kan du gå till nästa punkt. Då uppskattar räknaren den energi som du använder för uppvärmning baserat på bostadens storlek.

Beräknad energiförbrukning per år:

Fjärrvärme (kWh)

22 800

Elförbrukning (kWh)

8 900

Olja (kWh)

0

Trä (kWh)

0

Andra energikällor (kWh)

0

Vad innebär dessa värden?

Här är några exempel på hur de vanligaste boende- och uppvärmningsformerna förbrukar energi. Eluppvärmt egnahems- eller radhus normal utrustningsnivå (120 m², fyra personer): Elanvändning 18 480 kWh, varav uppvärmning 9 600 kWh Icke eluppvärmt egnahemshus normal utrustningsnivå (120 m², fyra personer): Elanvändning 7 300 kWh, dessutom behövs 22 800 kWh (190 kWh/m²) för uppvärmning via andra energikällor Våningshusbostad, normal utrustningsnivå (70 m², tre invånare), el 2 400 kWh, nödvändig uppvärmningsenergi 16 870 kWh (241 kWh/m²) En löskubik björk motsvarar cirka 1 010 kWh energi; motsvarigheten för barrträd är 800 kWh. 100 liter olja motsvarar cirka 1 000 kWh energiinnehåll.

Berätta nu hur du tillbringar din fritid. Här har vi lyft fram fritidssysselsättningar som har en betonad effekt på näringsutsläppen i Östersjön. Effekten av andra fritidssysselsättningar beräknas vara obetydlig, även om fritidssysselsättningarna kan ha stor inverkan på exempelvis klimatet.

Semesterbostad

Har du en semesterbostad? Om ja, berätta var den ligger

Hur många dygn per år tillbringar du i din semesterbostad?

0

Hur hanteras bostadens avloppsvatten?

 • Kommunalt avloppsnät
 • Litet reningsverk
 • Septiktank
 • Sluten tank
 • Markfiltrering
 • Torrdass
 • Ingen rening

Hur stor är din semesterbostad? (m²)

35
Klicka här om din semesterbostad är uppvärmd året om

Hur värms din semesterbostad upp?

 • Fjärrvärme
 • Direktverkande eluppvärmning
 • Oljeuppvärmning
 • Trä eller pellets
Precisera semesterbostadens energianvändning
Du kan precisera semesterbostadens energiförbrukning närmare enligt drivkraft. Som standardvärde uppskattar räknaren den energi som du använder för uppvärmning utifrån angivet antal kvadratmeter, men du kan också ange den energi som du använder för uppvärmning utifrån mer än en drivkraft.

En löskubik björk motsvarar cirka 1 010 kWh energi; motsvarigheten för barrträd är 800 kWh.

Beräknad energiförbrukning per år:

Fjärrvärme (kWh)

0

Elförbrukning (kWh)

0

Olja (kWh)

0

Trä eller pellets (kWh)

0

Andra energikällor (kWh)

0

Fritidssysselsättningar

Utövar du någon av följande fritidssysselsättningar? Välj de som passar.

 • Jag spelar golf
 • Jag rider hästar
 • Jag utövar travsport
 • Jag fiskar

  Hur mycket fiskar du per år?

  Östersjöfisk (kg)

  0

  Insjöfisk (kg)

  0

  Hur mycket av fångsten äter du? (%)

  0

Berätta till sist om dina mat- och färdvanor. Matvanor har en betydande inverkan på näringsavtrycket. Om du vill kan du precisera uppgifterna om de födoämnen som har betydelse för kväve- och fosforbelastningen.

Kost

Hur ser din kost ut?

 • Jag är allätare
 • Jag är pescovegetarian
 • Jag är vegan
 • Min kost är fiskbetonad

Vad av följande föredrar du när du ersätter kött i din kost?

 • Inhemsk vegetarisk mat
 • Utländsk vegetarisk mat
 • Fisk

Här kan du berätta närmare om dina matvanor

Precisera din veckokonsumtion
Använd skjutreglagen för att uppskatta din personliga veckokonsumtion.
Standardvärdena baseras på det nationella genomsnittet.

Nötkött (g)

288

Fläskkött (g)

494

Fågel (g)

342

Lamm- och fårkött (g)

10

Ren och vilt (g)

35

Mjölk och surmjölk (l)

3

Yoghurt, fil och kvarg (l)

1

Grädde (dl)

1,8

Smör (g)

1,8

Ost (g)

416

Ägg (st)

3

Odlad fisk (g)

90

Naturlig fisk (g)

19

Öl (l)

2

Grönsaker (g)

24

Ärter (g)

1

Importerade bönor (g)

2

Bondbönor (g)

1

Hampa (g)

0

Nötter (g)

4

Frukt (g)

0

Bär (g)

16

Spannmål (g)

11

Vegetabiliska oljor (g)

1

Fisk (g)

0

Tofu

0

Soja (g)

0

Vegetabilisk mjölk (g)

0,000000001

Växtbaserad yoghurt, kvarg (g)

0,000000001

Vegetabiliska fetter (g)

0,00000001

Färdsätt

Hur brukar du i regel ta dig fram?

 • Med kollektivtrafik
 • Med egen bil
 • På annat sätt
Precisera dina trafikuppgifter

Hur många kilometer färdas du totalt per år?

15 100

Hur mycket använder du kollektivtrafik?

Hur många kilometer per år färdas du med buss?

7 500

Hur många kilometer per år färdas du med tåg, tunnelbana och spårvagn?

7 500

Hur mycket per år använder du personbil?

Hur många kilometer per år färdas du med bensinbil?

0

Hur många kilometer per år färdas du med dieselbil?

0

Hur många kilometer per år färdas du med gasbil?

0

Hur många kilometer per år färdas du med elbil?

0

Hur många personer i genomsnitt åker med samma bil? (personer/fordon)

1,7

Vad är fordonets bränsleförbrukning? (l/100 km, kg/100 km eller kW/100 km)

6,9

Hur många kilometer per år färdas du med vattentrafik?

Bilfärja

0

Bärplansbåt

0

Färjor

0

Annat motordrivet vattenfordon

0
Jag använder bara insjötrafik

Utövar du småbåtsliv?

Jag utövar småbåtsliv

Vilken typ av motor har båten?

 • 2-takt
 • 4-takt

 • Mindre än 20 hästkrafter
 • Mer än 20 hästkrafter

Vad är båtens genomsnittliga kapacitet? (personer/båt)

1,7

Hur många timmar per år använder du båten?

0

Hur mycket av det är på Östersjön? (%)

0


Heli Saavalainen HS, text
Timo Myllymäki HS, grafisk design och programmering
Juhani Saarinen HS, produktion
Esa Mäkinen HS, produktion
Klaus Welp, illustration
Prof. Jyri Seppälä, SYKE, ansvarig chef för projektet
Forskare Merja Saarinen, Luke, ansvarig vid Naturresursinstitutet
Forskare Joonas Munther, SYKE, design och programmering av räknaren

Medverkande i produktionen och modelleringen av utgångsdatan bakom räknaren:
Specialforskare Seppo Knuuttila, SYKE
Forskare Olli-Pekka Pietiläinen, SYKE
Specialforskare Juha Grönroos, SYKE
Specialforskare Markus Huttunen, SYKE
Specialforskare Markku Puustinen, SYKE
Ledande specialist Jyrki Laitinen, SYKE
Specialforskare Sirkka Tattari, SYKE
Specialforskare Petri Ekholm, SYKE
Forskare Frans Silvenius, Luke
Prof. Arto Huuskonen, Luke
Prof. Hilkka Siljander-Rasi, Luke
Forskare Petra Tuunainen, Luke
Specialforskare Markku Saastamoinen, Luke
Ledande forskare Perttu Virkajärvi, Luke

Räknaren har tagits fram i samarbete med Finlands miljöcentral, Naturresursinstitutet, HS och John Nurminens stiftelse.