Asutaanko alueellasi ahtaammin kuin Suomessa keskimäärin, ovatko naapurisi hyvätuloisia? Kokeile HS:n koneella, tunnetko oman ympäristösi

Onko omistusasuminen yleistä kotikulmillasi? Oletko lapsiperhealueista tilavimmalla, vai asutko kuin Sörnäisissä – ahtaasti? Testaa, oletko kärryillä esimerkiksi alueesi tuloista ja vuokralla asumisen yleisyydestä.

Etelä- ja Pohjois-Suomen välissä on monta erilaista kotipaikkaa. Millainen sinun kotialueesi on asumisen, koulutuksen ja muiden muuttujien perusteella?

Kerro ensin postinumeroalueesi, niin pääset alkuun.

Aloitetaan ansioista.

Onko naapurisi hankkinut upouuden Teslan vai ajaako hän vaatimattomalla autolla?
Arvaa alla, mikä on alueesi kotitalouksien käteen jäävä mediaanitulo verojen ja tulonsiirtojen jälkeen eli alueen keskimääräinen tulo.

0€–22000€
22001€–30000€
30001€–35000€
35001€–40000€
40001€–74000€

Sekä palkat että etuudet sisältävät luvut on poimittu Tilastokeskuksen postinumeroalueittaisesta tiedosta.

<[Oikein! / Olit lähellä. / Arvaus meni pieleen.] Postinumeroalueella XXXXX keskimääräiset tulot ovat XX euroa. Kotiseutusi tulot ovat [suuremmat / pienemmät] kuin koko maassa keskimäärin: koko maan keskiarvo on 31413 euroa.

Ihmisten ansiot ovat korkeimmillaan isoissa kaupungeissa ja niiden lähistöllä. Toisaalta merkittäviä tuloeroja saattaa löytyä aivan vierekkäisiltä kaupunkialueilta. Isoimmat tuloerot ovat Espoon Otaniemen ja Westendin välillä, ja niissä asuu keskimäärin vähiten että eniten ansaitseva väestö.

Asunto tuntuu ahtaalta, mutta onko se sitä todella? Pieni yksiö on kerrostalon ahtauden symboli. Perhe kaksiossa voi lähentää tunnelmia liiaksikin.
Paljonko kotialueesi asukkaalla on neliöitä käytössään keskimäärin?

25m2–36m2
37m2–42m2
43m2–48m2
49m2–55m2
56m2–66m2

[Hilkulla oli! / Arvasit väärin]. Postinumeroalueella XXXXX neliöitä on XX henkilöä kohti. Kotiseutusi asunnoissa on [tilavampaa / ahtaampaa] kuin koko maassa keskimäärin: koko maan asumisväljyyden keskiarvo on 40,1 neliötä.

Ahtainta asuminen Suomessa on Santahaminassa ja Otaniemessä. Näillä alueilla henkeä kohti tilaa on noin 25 neliötä.

Seuraavaksi vähiten tilaa henkeä kohden ovat Helsingin keskustan tuntumassa. Siellä ahtaimmin asutaan Sörnäisissä (postinumeroalue 00500) ja Etu-Vallilassa sekä Alppilassa (00510), joissa henkeä kohden on alle 29 neliömetriä tilaa. Eniten tilaa asunnoissa henkeä kohden on Espoon Suvisaaristossa, jossa kotitaloudessa on 65 neliötä henkeä kohden.

Ovatko yksityiset tai kaupungin vuokra-asunnot seudullasi yleisiä, vai asuvatko ihmiset omistusasunnoissa?
Arvaa, kuinka suuri on omistusasuntojen osuus kaikista asunnoista.

0%–20%
21%–40%
41%–60%
61%–80%
81%–100%

[Hyvä vastaus, olit lähellä! / Et ihan arvannut]. Postinumeroalueella XXXXX omistusasuntojen osuus on XX prosenttia. Kotiseutusi asukkaat ovat keskimääräistä useammin [asuntonsa omistavia / vuokralla] kuin koko maassa keskimäärin. Koko maassa omistusasuntoja on 64 prosenttia.

Suomi on omistamisen suhteen lähellä EU:n keskiarvoa. Eurostatin tilaston mukaan vuosina 2013–2016 omistusasunnoissa asuminen on kuitenkin vähentynyt Suomessa puolikkaan prosenttiyksikön vuodessa.

Vuokra-asunnot ovat yleisiä erityisesti kaupungeissa. Mitä kauemmaksi keskusta-alueelta siirrytään, sitä useammin asunnot omistetaan itse.

Minkä kokoiseksi arvioit keskimääräisen kotitalouden koon alueellasi?
Arvaa, kuinka monta henkilöä keskimäärin asuu alueellasi yhdessä kotitaloudessa.

1 hlö–2,1 hlöä
2,2 hlöä–2,4 hlöä
2,5 hlöä–3,1 hlöä
3,2 hlöä–4 hlöä

[Oikein valittu/ ei osunut]. Keskimääräinen talouden koko postinumeroalueella XXXXX on XX. Keskimäärin suomalaisessa kotitaloudessa asuu tasan kaksi ihmistä.

Kun verrataan isoja asuinalueita, kotitaloudet ovat erityisen suuria postinumeroalueella 90540 Oulussa Kuivasjärvellä. Talouden keskikoko on alueella lähellä kolmea henkilöä, mikä on melkein asukkaan verran enemmän kuin Etelä-Suomen lapsivaltaisilla postinumeroalueilla. Etelässä keskikokoa pienentävät kerrostaloissa asuvat taloudet.

Arvaa seuraavaksi, kuinka suuri osuus alueesi asunnoista on kerrostaloissa.

0%–20%
21%–40%
41%–60%
61%–80%
81%–100%

[Oikein veikattu/ ei onnistunut]. Postinumeroalueella XXXXX asunnoista XX prosenttia on kerrostaloissa. Koko maassa kerrostalokotien osuus asunnoista on 46 prosenttia.

Entä miten suuri osa lähiseutusi kotitalouksista on lapsiperheitä?

0%–10%
11%–20%
21%–30%
31%–40%
41%–50%

[Oikein! / Lähellä oli, hyvä arvaus! / Veikkasit pieleen]. Postinumeroalueella XXXXX lapsiperheiden osuus on XX prosenttia. Kotiseutusi asunnoissa on [enemmän/ vähemmän] lapsiperheitä kuin koko maassa keskimäärin: koko maan talouksista lapsitalouksia on 21,8 prosenttia.

Entä onnellisuus? Helsingin Sanomien suuressa kotikyselyssä ihmisiä pyydettiin asteikolla 0–10 arvioimaan, miten onnellisena vastaajat pitivät elämäänsä. Arvaatko asuinalueesi tuloksen?

7,1–7,6
7,7–8
8,1–9
9,1–10

[Oikein arvattu - melkein! / Veikkasit pieleen]. Postinumeroalueella XXXXX asuvat ihmiset kertoivat, että asteikolla 0–10 heidän onnellisuutensa oli XX. Helsingissä keskimääräinen vastaus oli 7,9 pistettä.

Luodaan katsaus oppineisuuteen. Huomaako asuinalueellasi akateemisen sanankäytön vai kädentaidot rakennustyössä? Veikkaa, kuinka suuri osuus ihmisistä kotiseudullasi on suorittanut korkeakoulututkinnon. Akateemisiksi on laskettu vähintään alemman asteen korkeakoulututkinnon suorittaneet.

0%–10%
11%–20%
21%–30%
31%–40%
41%–50%

[Lähelle meni! / Et veikannut oikein]. Postinumeroalueella XXXXX korkeakoulututkinnon on suorittanut XX prosenttia. Kotiseutusi asukkaat ovat [akateemisesti koulutetumpia / vähemmän koulutettuja] kuin maassa keskimäärin: koko Suomen keskiarvo on 20,5 prosenttia.

Työttömyyttä voi mitata usealla tavalla. Alla verrataan työttömien osuutta työvoimaan kuuluviin. Tällä laskutavalla koko Suomen työttömyysaste oli noin 14 prosenttia työttömistä vuoden 2014 viimeisellä viikolla.
Kuinka suureksi arvioit oman postinumeroalueesi työttömyyden?

0%–10%
11%–20%
21%–30%
31%–40%
41%–50%
51%–60%

[Osuit lähelle/ ei onnistunut] Postinumeroalueella XXXXX keskimäärin työttömiä oli tuolloin XX prosenttia työvoimasta. Kotiseutusi työttömyysaste oli [yhtä suuri/suurempi/pienempi] kuin koko Suomessa.