Oletko vihervasem­mis­toa vai kon­ser­va­tiivi? HS loi uudet puolueet, kokeile mihin itse kuulut

Torstaina 4.5. Porvoossa järjestetään Uudet valtiopäivät. HS loi politiikan tulevaisuutta pohtivaan tilaisuuteen kuusi uutta puoluetta. Kokeile puoluekoneella, mihin ryhmään itse kuulut.

Maanomistus, kielikysymys, suhde Venäjän vaatimuksiin, oikeus äänestämiseen tai kahdeksantuntinen työpäivä eivät enää tänä päivänä jaa suomalaisia syvällisesti eri ryhmiin. Silti suomalaiset puolueet heijastelevat osin näitä itsenäistymisen aikakauden kysymyksiä.

Jos puolueet perustettaisiin tänään, minkälaisia ne olisivat?

Porvooseen kokoontuvia Tulevaisuuden valtiopäiviä varten Helsingin Sanomien datadeski jakoi suomalaiset kuuteen uuteen puolueeseen. Jako tehtiin eduskuntavaalien 2015 vaalikonedatan perusteella ja jaon loivat Helsingin yliopiston tutkijat Tuomas Ylä-Anttila ja Teemu Kemppainen.

Jako perustuu kymmeneen arvokysymykseen, jotka jakavat ihmiset kolmella akselilla: liberaaleihin ja konservatiiveihin; oikeistolaisiin ja vasemmistolaisiin; vihreisiin ja ei-vihreisiin.

Tällaisia uudet puolueet ovat:

Arvoliberaali vihervasemmisto on hyvin arvoliberaali ja hyvin vasemmistolainen ryhmä. Se ajaa sukupuolivähemmistöjen asiaa eikä usko kuriin. Ulkoistamiset ja leikkaukset eivät maistu vihervasemmistolle.

Liberaali oikeisto ajaa samankaltaisia arvoja kuin vihervasemmisto, mutta uskoo yksilöön ja yksityisiin yrityksiin. Tuloerot ja valinnanvapaus ovat tärkeitä arvoja.

Vasemmisto on ryhmä, joka on samaa mieltä vihervasemmiston kanssa ulkoistuksista ja leikkauksista, mutta arvokysymyksissä on konservatiivisempi. Kuri kouluissa ja perinteiset arvot ovat tärkeämpiä vasemmistolle.

Konservatiivinen oikeisto uskoo yksilöön talousasioissa ja perinteisiin arvoihin. He uskovat, että koti, uskonto ja isänmaa ovat hyvä arvopohja politiikalle ja tiukempi kuri tekisi kouluista parempia.

Konservatiivit ovat arvokonservatiiveja, mutta vasemmistolaisia. Julkisesti tuotetut terveyspalvelut ja vahva valtio on heille kunniassa.

Kuudentena ryhmänä on konservatiivinen ei-vihreä keskusta. He ovat arvomaailmaltaan muuten lähellä konservatiiveja, mutta eroa syntyy suhtautumisessa vihreisiin arvoihin. Tämä joukko ajaa talouskasvua ja pitää sitä hyvinvoinnin kannalta tärkeimpänä asiana, myös ympäristöarvojen ohitse.

Mihin ryhmään itse kuulut? Vastaa alla kymmeneen kysymykseen ja sinut sijoitetaan puolueeseen.

Kysymykset

Homo- ja lesbopareilla pitää olla samat avioliitto- ja adoptio-oikeudet kuin heteropareilla.

TÄYSIN ERI MIELTÄTÄYSIN SAMAA MIELTÄ

Jos valtio tarjoaa turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskuksen perustamista kotikuntaani, tarjous pitää hyväksyä.

TÄYSIN ERI MIELTÄTÄYSIN SAMAA MIELTÄ

Kouluissa kohdellaan koululaisia liian lepsusti. Tiukempi kuri tekisi kouluista parempia.

TÄYSIN ERI MIELTÄTÄYSIN SAMAA MIELTÄ

Perinteiset arvot - kuten koti, uskonto ja isänmaa - muodostavat hyvän arvopohjan politiikalle.

TÄYSIN ERI MIELTÄTÄYSIN SAMAA MIELTÄ

Julkisia palveluita tulisi ulkoistaa entistä enemmän yksityisten yritysten tuotettavaksi.

TÄYSIN ERI MIELTÄTÄYSIN SAMAA MIELTÄ

Jos tulee eteen tilanne, jossa on välttämätöntä joko leikata julkisia palveluita ja sosiaalietuuksia tai korottaa veroja, veronkorotukset ovat parempi vaihtoehto.

TÄYSIN ERI MIELTÄTÄYSIN SAMAA MIELTÄ

Suuret tuloerot ovat hyväksyttäviä, jotta erot ihmisten lahjakkuudessa ja ahkeruudessa voidaan palkita.

TÄYSIN ERI MIELTÄTÄYSIN SAMAA MIELTÄ

Nykyisen kaltaiset palvelut ja sosiaalietuudet ovat pitemmän päälle liian raskaita julkiselle taloudelle.

TÄYSIN ERI MIELTÄTÄYSIN SAMAA MIELTÄ

Talouskasvu ja työpaikkojen luominen tulisi asettaa ympäristöasioiden edelle, silloin kun nämä kaksi ovat keskenään ristiriidassa.

TÄYSIN ERI MIELTÄTÄYSIN SAMAA MIELTÄ

Kaikessa päätöksenteossa pitäisi arvioida vaikutukset ympäristöön ja tarvittaessa luopua ympäristölle haitallisista hankkeista.

TÄYSIN ERI MIELTÄTÄYSIN SAMAA MIELTÄ

Puolueiden sijainnit arvokartalla kolmessa ulottuvuudessa